• Түмний төлөө

    Төрийн хяналт

  • Дотоод хяналт бол

    Хариуцлагын тогтолцоо юм

  • Эрсдлийн түвшинг тодорхойлж

    зөрчил дутагдлаас урьдчилан сэргийлнэ

Улсын байцаагчдад сургалт явуулж байна

2016 оны 10 сарын 28 333

Европын Холбооны "Монгол Улсын стандартчиллын тогтолцоог боловсронгуй болгоход дэмжлэг үзүүлэх төсөл"-өөс МХЕГ-ын улсын байцаагчдад "Малын халдварт ба гоц халдварт өвчний вакцин, вакцины бүртгэл, чанар ба аюулгүй байдал" сэдвээр сургалт явуулж байна....

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ