• Түмний төлөө

    Төрийн хяналт

  • Дотоод хяналт бол

    Хариуцлагын тогтолцоо юм

  • Эрсдлийн түвшинг тодорхойлж

    зөрчил дутагдлаас урьдчилан сэргийлнэ

Геологи, уул уурхайн хяналтын мэдээллийн санг сайжруулав

2018 оны 7 сарын 4 936

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ