• Түмний төлөө

    Төрийн хяналт

  • Дотоод хяналт бол

    Хариуцлагын тогтолцоо юм

  • Эрсдлийн түвшинг тодорхойлж

    зөрчил дутагдлаас урьдчилан сэргийлнэ

Аюултай ачааны олон улсын ангилал, анхааруулах тэмдэг

2018 оны 9 сарын 13 514

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ