• Түмний төлөө

    Төрийн хяналт

  • Дотоод хяналт бол

    Хариуцлагын тогтолцоо юм

  • Эрсдлийн түвшинг тодорхойлж

    зөрчил дутагдлаас урьдчилан сэргийлнэ

Болзошгүй эрсдэлээс урьдчилан сэргийлээрэй

2018 оны 9 сарын 20 190

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ