• Түмний төлөө

    Төрийн хяналт

  • Дотоод хяналт бол

    Хариуцлагын тогтолцоо юм

  • Эрсдлийн түвшинг тодорхойлж

    зөрчил дутагдлаас урьдчилан сэргийлнэ

25 хувиас дээш агууламжтай цууны хүчлийг гэр ахуйн зориулалтаар хэрэглэх, худалдаалахыг зогсооё

2018 оны 9 сарын 27 262

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ