• Түмний төлөө

    Төрийн хяналт

  • Дотоод хяналт бол

    Хариуцлагын тогтолцоо юм

  • Эрсдлийн түвшинг тодорхойлж

    зөрчил дутагдлаас урьдчилан сэргийлнэ

Хүүхдүүддээ анхааруулаарай /санамж/

2018 оны 10 сарын 12 1123

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ