• Түмний төлөө

    Төрийн хяналт

  • Дотоод хяналт бол

    Хариуцлагын тогтолцоо юм

  • Эрсдлийн түвшинг тодорхойлж

    зөрчил дутагдлаас урьдчилан сэргийлнэ

Сургууль, цэцэрлэгт нь явуулалгүй эмчид хандаарай

2018 оны 11 сарын 17 264

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ