• Түмний төлөө

    Төрийн хяналт

  • Дотоод хяналт бол

    Хариуцлагын тогтолцоо юм

  • Эрсдлийн түвшинг тодорхойлж

    зөрчил дутагдлаас урьдчилан сэргийлнэ

Гахайн аж ахуй эрхлэгчдэд болон гахай маллагчдад зориулсан зөвлөмж

2019 оны 1 сарын 28 1946

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ