• Түмний төлөө

    Төрийн хяналт

  • Дотоод хяналт бол

    Хариуцлагын тогтолцоо юм

  • Эрсдлийн түвшинг тодорхойлж

    зөрчил дутагдлаас урьдчилан сэргийлнэ

"Цацрагийн үүсгүүрийн тусгай зөвшөөрөл, эрх зүйн зохицуулалт" сургалт

2019 оны 3 сарын 13 687

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ