• Түмний төлөө

    Төрийн хяналт

  • Дотоод хяналт бол

    Хариуцлагын тогтолцоо юм

  • Эрсдлийн түвшинг тодорхойлж

    зөрчил дутагдлаас урьдчилан сэргийлнэ

Аз жаргалтай ирээдүй бол авлигагүй ирээдүй

2019 оны 6 сарын 20 529

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ