• Түмний төлөө

    Төрийн хяналт

  • Дотоод хяналт бол

    Хариуцлагын тогтолцоо юм

  • Эрсдлийн түвшинг тодорхойлж

    зөрчил дутагдлаас урьдчилан сэргийлнэ

БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ ХАДГАЛАЛТЫН ХУГАЦААГ ЗААВАЛ ШАЛГАЖ АВНА УУ

2019 оны 7 сарын 1 473

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ