• Түмний төлөө

    Төрийн хяналт

  • Дотоод хяналт бол

    Хариуцлагын тогтолцоо юм

  • Эрсдлийн түвшинг тодорхойлж

    зөрчил дутагдлаас урьдчилан сэргийлнэ

Бүтээгдэхүүний хадгалалтын горимыг сайтар баримтлахыг зөвлөж байна

2019 оны 7 сарын 3 387

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ