• Түмний төлөө

    Төрийн хяналт

  • Дотоод хяналт бол

    Хариуцлагын тогтолцоо юм

  • Эрсдлийн түвшинг тодорхойлж

    зөрчил дутагдлаас урьдчилан сэргийлнэ

ЭРҮҮЛ АХУЙ, ЧАНАРЫН ШААРДЛАГА ХАНГАСАН СҮҮГ ХЭРЭГЛЭЭРЭЙ

2019 оны 7 сарын 4 871

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ