• Түмний төлөө

    Төрийн хяналт

  • Дотоод хяналт бол

    Хариуцлагын тогтолцоо юм

  • Эрсдлийн түвшинг тодорхойлж

    зөрчил дутагдлаас урьдчилан сэргийлнэ

Тарвасыг хэрхэн зөв хадгалж, хэрэглэх вэ?

2019 оны 9 сарын 4 540

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ