• Түмний төлөө

    Төрийн хяналт

  • Дотоод хяналт бол

    Хариуцлагын тогтолцоо юм

  • Эрсдлийн түвшинг тодорхойлж

    зөрчил дутагдлаас урьдчилан сэргийлнэ

Түргэн гэмтэж, муудах хүнсний бүтээгдэхүүнийг тээвэрлэхэд анхаарах зүйлс

2019 оны 10 сарын 28 824

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ