• Түмний төлөө

    Төрийн хяналт

  • Дотоод хяналт бол

    Хариуцлагын тогтолцоо юм

  • Эрсдлийн түвшинг тодорхойлж

    зөрчил дутагдлаас урьдчилан сэргийлнэ

Сургалтын төвтэй боллоо

2016 оны 11 сарын 10 705

 

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ