• Түмний төлөө

    Төрийн хяналт

  • Дотоод хяналт бол

    Хариуцлагын тогтолцоо юм

  • Эрсдлийн түвшинг тодорхойлж

    зөрчил дутагдлаас урьдчилан сэргийлнэ

Цөмийн болон цацрагийн хяналтын улсын алба 40 жил

2016 оны 12 сарын 21 668

 

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ