• Түмний төлөө

    Төрийн хяналт

  • Дотоод хяналт бол

    Хариуцлагын тогтолцоо юм

  • Эрсдлийн түвшинг тодорхойлж

    зөрчил дутагдлаас урьдчилан сэргийлнэ

Ахмадуудаа хүлээн авч хүндэтгэл үзүүллээ

2017 оны 2 сарын 22 1049

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ