• Түмний төлөө

    Төрийн хяналт

  • Дотоод хяналт бол

    Хариуцлагын тогтолцоо юм

  • Эрсдлийн түвшинг тодорхойлж

    зөрчил дутагдлаас урьдчилан сэргийлнэ

МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН БАЙГУУЛЛАГААС 2020 ОНД ХИЙХ ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газрын даргын 2019 оны 11 дүгээр сарын 29-ний өдрийн А/159 дүгээр тушаалаар баталсан Мэргэжлийн хяналтын байгууллагаас 2020 онд хийх хяналт шалгалтын төлөвлөгөөг “Төрийн хяналт шалгалтын тухай” хуульд заасны дагуу олон нийтэд зарлаж байна.

 

Аж ахуйн нэгж, байгууллагууд 2020 онд Мэргэжлийн хяналтын байгууллагын төлөвлөгөөт шалгалт, зөвлөн туслах үйлчилгээнд хамрагдах эсэхээ ЭНДЭЭС үзнэ үү. 

 

Хяналт шалгалтын объектын эрсдэлийн ангилалд хамаарах объектын жагсаалт баталсан Монгол Улсын Шадар сайдын 2019 оны 11 дүгээр сарын 29-ний өдрийн 113 дугаар тушаалыг ТАТАЖ авна уу.

 

Мэргэжлийн хяналтын байгууллагын 2020 оны хяналт шалгалтын төлөвлөгөө баталсан МХЕГ-ын даргын 2019 оны 11 дүгээр сарын 29-ний өдрийн А/159 дүгээр тушаалыг ТАТАЖ авна уу.

2020 ОНЫ ШАЛГАЛТ, ЗӨВЛӨН ТУСЛАХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
Хяналтын байгууллага Шалгалтын объектын тоо Зөвлөн туслах үйлчилгээ үзүүлэх объектын тоо /давхардалгүй/
МХЕГ 268 16
1 Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газар 268 16
Нийслэлийн дүн 4,031 2,207
1 Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газар 1,807 1,086
2 Багануур дүүрэг дэх Мэргэжлийн хяналтын хэлтэс 145 65
3 Багахангай дүүрэг дэх Мэргэжлийн хяналтын тасаг 4 4
4 Баянгол дүүрэг дэх Мэргэжлийн хяналтын хэлтэс 248 129
5 Баянзүрх дүүрэг дэх Мэргэжлийн хяналтын хэлтэс 350 193
6 Налайх дүүрэг дэх Мэргэжлийн хяналтын хэлтэс 87 44
7 Сонгинохайрхан дүүрэг дэх Мэргэжлийн хяналтын хэлтэс 405 216
8 Сүхбаатар дүүрэг дэх Мэргэжлийн хяналтын хэлтэс 328 135
9 Хан-Уул дүүрэг дэх Мэргэжлийн хяналтын хэлтэс 314 185
10 Чингэлтэй дүүрэг дэх Мэргэжлийн хяналтын хэлтэс 343 150
Аймгийн дүн 5,750 2,938
1 Архангай аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газар 311 161
2 Баян-Өлгий аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газар 315 191
3 Баянхонгор аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газар 198 83
4 Булган аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газар 201 115
5 Завхан аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газар 414 185
6 Говь-Алтай аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газар 199 84
7 Говь-Сүмбэр аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газар 126 46
8 Дархан-Уул аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газар 398 227
9 Дорноговь аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газар 200 87
10 Дорнод аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газар 235 153
11 Дундговь аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газар 148 80
12 Орхон аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газар 366 223
13 Өвөрхангай аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газар 335 180
14 Өмнөговь аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газар 306 108
15 Сүхбаатар аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газар 213 115
16 Сэлэнгэ аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газар 289 105
17 Төв аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газар 315 155
18 Увс аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газар 307 121
19 Ховд аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газар 380 189
20 Хэнтий аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газар 264 183
21 Хөвсгөл аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газар 228 143
22 Буянт-Ухаа боомт дахь Хилийн мэргэжлийн хяналтын алба 2 4

 

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ