• Түмний төлөө

    Төрийн хяналт

  • Дотоод хяналт бол

    Хариуцлагын тогтолцоо юм

  • Эрсдлийн түвшинг тодорхойлж

    зөрчил дутагдлаас урьдчилан сэргийлнэ

2018 онд төлөвлөгөөт хяналт шалгалт, зөвлөн туслах үйлчилгээнд хамрагдах аж ахуйн нэгж, байгууллагыг нийтэд зарлалаа

 

2017.12.01

МХЕГ-ын даргын 2017 оны 12 дугаар сарын 01-ний өдрийн А/199 дүгээр тушаалаар Мэргэжлийн хяналтын байгууллагаас 2018 онд хийгдэх төлөвлөгөөт хяналт шалгалт, зөвлөн туслах үйлчилгээнд хамрагдах аж ахуйн нэгж байгууллагыг эрсдэлийн үнэлгээнд үндэслэн төлөвлөж “Төрийн хяналт шалгалтын тухай” хуульд заасны дагуу олон нийтэд зарлаж байна.

Аж ахуйн нэгж, байгууллагууд ирэх онд Мэргэжлийн хяналтын байгууллагын төлөвлөгөөт хяналт шалгалт, зөвлөн туслах үйлчилгээнд хамрагдах эсэхээ ЭНДЭЭС үзнэ үү. 

Хяналт шалгалтын объектын эрсдэлийн ангилалд хамаарах объектын жагсаалт баталсан Монгол Улсын Шадар сайдын 2017 оны 11 дүгээр сарын 29-ний өдрийн 96 дугаар тушаалыг ТАТАЖ авна уу.

Мэргэжлийн хяналтын байгууллагын 2018 оны хяналт шалгалтын төлөвлөгөө баталсан МХЕГ-ын даргын 2017 оны 12 дугаар сарын 01-ний өдрийн A/199 дугаар тушаалыг ТАТАЖ авна уу.

 

Нэгжийн нэр /Аймаг, нийслэлийн МХГ/

Шалгуулагч этгээдийн тоо

Зөвлөн туслах үйлчилгээ үзүүлэх шалгуулагч этгээдийн тоо

МХЕГ

195

81

Нийслэлийн дүн

НМХГ

1300

869

1

Баянгол

229

204

2

Баянзүрх

326

216

3

Сүхбаатар

189

161

4

Чингэлтэй

209

151

5

Хан-Уул

211

172

6

Сонгинохайрхан

268

156

7

Налайх

92

77

8

Багануур

77

61

9

Багахангай

3

3

Аймгуудын дүн

1

Архангай

185

142

2

Баян-Өлгий

218

199

3

Баянхонгор

228

157

4

Булган

176

137

5

Говь-Алтай

191

109

6

Говьсүмбэр

100

54

7

Дархан-Уул

306

199

8

Дорнод

194

132

9

Дорноговь

218

128

10

Дундговь

182

116

11

Завхан

268

176

12

Орхон

222

183

13

Өвөрхангай

195

189

14

Өмнөговь

241

139

15

Сүхбаатар

194

129

16

Сэлэнгэ

418

249

17

Увс

210

119

18

Төв

251

157

19

Ховд

197

199

20

Хөвсгөл

218

177

21

Хэнтий

228

209

22

Буянт-Ухаа боомт

1

0

 

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ