• Түмний төлөө

    Төрийн хяналт

  • Дотоод хяналт бол

    Хариуцлагын тогтолцоо юм

  • Эрсдлийн түвшинг тодорхойлж

    зөрчил дутагдлаас урьдчилан сэргийлнэ

2018 онд төлөвлөгөөт хяналт шалгалт, зөвлөн туслах үйлчилгээнд хамрагдах аж ахуйн нэгж, байгууллагыг нийтэд зарлалаа

 

2017.12.01

МХЕГ-ын даргын 2017 оны 12 дугаар сарын 01-ний өдрийн А/199 дүгээр тушаалаар Мэргэжлийн хяналтын байгууллагаас 2018 онд хийгдэх төлөвлөгөөт хяналт шалгалт, зөвлөн туслах үйлчилгээнд хамрагдах аж ахуйн нэгж байгууллагыг эрсдэлийн үнэлгээнд үндэслэн төлөвлөж “Төрийн хяналт шалгалтын тухай” хуульд заасны дагуу олон нийтэд зарлаж байна.

Аж ахуйн нэгж, байгууллагууд ирэх онд Мэргэжлийн хяналтын байгууллагын төлөвлөгөөт хяналт шалгалт, зөвлөн туслах үйлчилгээнд хамрагдах эсэхээ ЭНДЭЭС үзнэ үү. 

Хяналт шалгалтын объектын эрсдэлийн ангилалд хамаарах объектын жагсаалт баталсан Монгол Улсын Шадар сайдын 2017 оны 11 дүгээр сарын 29-ний өдрийн 96 дугаар тушаалыг ТАТАЖ авна уу.

Мэргэжлийн хяналтын байгууллагын 2018 оны хяналт шалгалтын төлөвлөгөө баталсан МХЕГ-ын даргын 2017 оны 12 дугаар сарын 01-ний өдрийн A/199 дугаар тушаалыг ТАТАЖ авна уу.

 

Хяналтын байгууллага Шалгалт хийх объектын  тоо                  /давхардалгүй/     Зөвлөн туслах үйлчилгээ үзүүлэх объектын  тоо                  /давхардалгүй/
МХЕГ 195 81
Нийслэлийн дүн
НМХГ 1312 893
1 Баянгол 229 204
2 Баянзүрх 329 216
3 Сүхбаатар 189 161
4 Чингэлтэй 237 174
5 Хан-Уул 211 172
6 Сонгинохайрхан 273 167
7 Налайх 99 77
8 Багануур 77 62
9 Багахангай 3 3
Аймгуудын дүн
1 Архангай 186 142
2 Баян-Өлгий 230 213
3 Баянхонгор 228 157
4 Булган 176 143
5 Говь-Алтай 191 109
6 Говьсүмбэр 100 55
7 Дархан-Уул 306 199
8 Дорнод 196 130
9 Дорноговь 217 128
10 Дундговь 182 116
11 Завхан 270 176
12 Орхон 223 185
13 Өвөрхангай 195 189
14 Өмнөговь 256 139
15 Сүхбаатар 194 129
16 Сэлэнгэ 419 249
17 Увс 212 119
18 Төв 252 162
19 Ховд 197 200
20 Хөвсгөл 218 179
21 Хэнтий 228 209
22 Буянт-Ухаа боомт 1 0

 

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ