• Түмний төлөө

    Төрийн хяналт

  • Дотоод хяналт бол

    Хариуцлагын тогтолцоо юм

  • Эрсдлийн түвшинг тодорхойлж

    зөрчил дутагдлаас урьдчилан сэргийлнэ

МХЕГ-ын удирдлагуудын иргэд хүлээн авах уулзалтын хуваарь

Уулзалтын хуваарь

Гараг

Цаг

Ерөнхий газрын удирдлагууд

Долоо хоног бүрийн Мягмар гараг

10:00-12:00

Шаардлагатай тохиолдолд урьдчилан цаг авсан байна.

Газрын дарга Н.Цагаанхүү

266088

Дэд дарга Г.Сугарбат

262785

Дэд дарга Д.Энхсайхан

263790

ТЗУГ-ын дарга Ч.Энхбат

266292

 

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ