• Түмний төлөө

    Төрийн хяналт

  • Дотоод хяналт бол

    Хариуцлагын тогтолцоо юм

  • Эрсдлийн түвшинг тодорхойлж

    зөрчил дутагдлаас урьдчилан сэргийлнэ

Шилэн данс

ШИЛЭН ДАНС

МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН ЕРӨНХИЙ ГАЗАР

ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА "№ 3313-МОН: Ургамал, малын эрүүл ахуй, хүнсний аюулгүй байдлыг хангах арга хэрэгслийг сайжруулах төсөл " Огноо: 2020 оны 2 дугаар сарын 27-ны өдөр Зээлийн дугаар ба нэр Зээл № 3313-МОН: Ургамал, малын эрүүл ахуй, хүнсний аюулгүй байдлыг хангах арга хэрэгслийг сайжруулах төсөл Гэрээний дугаар ба нэр: БА1: Мэргэжлийн хяналтын болон Мал эмнэлгийн лабораториудын барилга угсралтын...
Шууд гэрээ байгуулах тендерт үнийн санал ирүүлэх тухай Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газрын харъяа хилийн боомтуудад шаардлагатай байгаа багаж, тоног төхөөрөмж, хувийн хамгаалах хэрэгсэл, халдваргүйтгэлийн бодис худалдан авах шууд гэрээ байгуулах тендер...
ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА Тендер шалгаруулалтын нэр: “Мэргэжлийн хяналтын байгууллагаас үзүүлж буй төрийн үйлчилгээний цахим систем нэвтрүүлэх” Тендер шалгаруулалтын дугаар: МХЕГ/2019050101 Огноо: 2019 оны 05 дугаар сарын 15-ны өдөр Тендер шалгаруулалтын нэр: “Мэргэжлийн хяналтын байгууллагаас үзүүлж буй төрийн үйлчилгээний цахим систем нэвтрүүлэх” Тендер шалгаруулалтын дугаар: МХЕГ/2019050101...
ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА Тендер шалгаруулалтын нэр: “Өмнөговь аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газрын Хилийн мэргэжлийн хяналтын хэлтэст ус тээвэрлэх зориулалт бүхий автоцистерн нийлүүлэх “ Тендер шалгаруулалтын дугаар: № ТТ/201708002 ...

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ