• Түмний төлөө

    Төрийн хяналт

  • Дотоод хяналт бол

    Хариуцлагын тогтолцоо юм

  • Эрсдлийн түвшинг тодорхойлж

    зөрчил дутагдлаас урьдчилан сэргийлнэ

Шилэн данс

ШИЛЭН ДАНС

МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН ЕРӨНХИЙ ГАЗАР

ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА /МОН-3313/ ”Ургамал, малын эрүүл ахуй, хүнсний аюулгүй байдлыг хангах арга хэрэгслийг сайжруулах” төсөл ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА Огноо: 2019 оны 12 дугаар сарын 03-ны өдөр Зээлийн дугаар ба нэр Зээл : /МОН-3313/ ”Ургамал, малын эрүүл ахуй, хүнсний аюулгүй байдлыг хангах арга хэрэгслийг сайжруулах” төсөл Гэрээний дугаар ба нэр: CW1: Мэргэжлийн хяналт болон мал эмнэлгийн лабораториудын барилг?...
ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА Тендер шалгаруулалтын нэр: “Мэргэжлийн хяналтын байгууллагаас үзүүлж буй төрийн үйлчилгээний цахим систем нэвтрүүлэх” Тендер шалгаруулалтын дугаар: МХЕГ/2019050101 Огноо: 2019 оны 05 дугаар сарын 15-ны өдөр Тендер шалгаруулалтын нэр: “Мэргэжлийн хяналтын байгууллагаас үзүүлж буй төрийн үйлчилгээний цахим систем нэвтрүүлэх” Тендер шалгаруулалтын дугаар: МХЕГ/2019050101...
ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА Тендер шалгаруулалтын нэр: “Өмнөговь аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газрын Хилийн мэргэжлийн хяналтын хэлтэст ус тээвэрлэх зориулалт бүхий автоцистерн нийлүүлэх “ Тендер шалгаруулалтын дугаар: № ТТ/201708002 ...
Төсөв, санхүү, худалдан авалтын мэдээлэл Шилэн дансны мэдээллийг эндээс үзнэ үү...

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ