• Түмний төлөө

    Төрийн хяналт

  • Дотоод хяналт бол

    Хариуцлагын тогтолцоо юм

  • Эрсдлийн түвшинг тодорхойлж

    зөрчил дутагдлаас урьдчилан сэргийлнэ

Шилэн данс

ШИЛЭН ДАНС

МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН ЕРӨНХИЙ ГАЗАР

Экспортын гэрчилгээ олгосон судалгаа (Ургамал, ургамлын гаралтай бүтээгдэхүүн) № Хүсэлт гаргасан аж ахуй нэгжийн нэр Олгосон мэдэгдлийн дугаар Экспортлосон бүтээгдэхүүний нэр Ургамлын эрүүл ахуйн гэрчилгээний үнийн дүн /₮/ Олгосон огноо 1 Батбуудай ХХК 280001 280020 Рапс 200000 01-06 2 Батбуудай ХХК 280021 280040 Рапс 200000 01-0...
Импортын мэдэгдэл олгосон судалгаа ОЛГОСОН ИМПОРТЫН МЭДЭГДЛИЙН СУДАЛГАА (Ургамал, ургамлын гаралтай бүтээгдэхүүн) № Хүсэлт гаргасан аж ахуй нэгжийн нэр Олгосон мэдэгдлийн дугаар Импортлосон бүтээгдэхүүний нэр Мэдэгдлийн үнийн дүн /₮/ Олгосон огноо 1 Классик вүүдэн ХХК 280001 Мод, модон бэлдэц 5000 01/05 2 Атар ө...
Ургамал, Ургамлын гаралтай түүхий эд бүтээгдэхүүнд ургамлын эрүүл ахуйн гэрчилгээ хүссэн аж ахуй нэгж, олгосон гэрчилгээний судалгаа Ургамал, Ургамлын гаралтай түүхий эд бүтээгдэхүүнд ургамлын эрүүл ахуйн гэрчилгээ хүссэн аж ахуй нэгж, олгосон гэрчилгээний судалгаа...
Ургамал,Ургамлын гаралтай түүхий эд бүтээгдэхүүнд импортын мэдэгдэл хүссэн аж ахуй нэгж, олгосон мэдэгдлийн судалгаа № Хүсэлт гаргасан аж ахуй нэгжийн нэр Олгосон мэдэгдлийн дугаар Мэдэгдлийн үнийн дүн /₮/ Олгосон огноо 1 Классик вүүдэн ХХК 280001 5000 01/05 2 Атар өргөө ХХК 280002 5000 01/05 3 Сонгинохангай ХХК 280003 5000 01/05 4 Т.Өлзийжаргал 280004 5000 01/05 5 БЖЗЗ ХХК 280005 5000 01/05 6 Эс Эф Энд эм Эн ХХК 280006 5000 01/05 7 Эн ти ти...
Ажилтнуудын нэрс МХЕГ-ЫН АЖИЛТНУУДЫН НЭР ...

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ