• Түмний төлөө

    Төрийн хяналт

  • Дотоод хяналт бол

    Хариуцлагын тогтолцоо юм

  • Эрсдлийн түвшинг тодорхойлж

    зөрчил дутагдлаас урьдчилан сэргийлнэ

Үнийн санал авах урилга: Маркшейдерийн хяналтын хэмжилт хийх

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ