• Түмний төлөө

    Төрийн хяналт

  • Дотоод хяналт бол

    Хариуцлагын тогтолцоо юм

  • Эрсдлийн түвшинг тодорхойлж

    зөрчил дутагдлаас урьдчилан сэргийлнэ

Төсөв, санхүү, худалдан авалтын мэдээлэл

Шилэн дансны мэдээллийг ЭНД-ээс үзнэ үү.

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ