• Түмний төлөө

    Төрийн хяналт

  • Дотоод хяналт бол

    Хариуцлагын тогтолцоо юм

  • Эрсдлийн түвшинг тодорхойлж

    зөрчил дутагдлаас урьдчилан сэргийлнэ

Хүний нөөцийн хөтөлбөр

Нэрс

link

1

164 дугаар тушаалын нэгдүгээр хавсралт

Татаж авах...

2

164 дугаар тушаалын хоёрдугаар хавсралт

Татаж авах...

3

164 дугаар тушаалын гуравдугаар хавсралт

Татаж авах...

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ