• Түмний төлөө

    Төрийн хяналт

  • Дотоод хяналт бол

    Хариуцлагын тогтолцоо юм

  • Эрсдлийн түвшинг тодорхойлж

    зөрчил дутагдлаас урьдчилан сэргийлнэ

МХЕГ-ын даргын тушаал. дугаар А/125 2018.09.13 МХЕГ-ын даргын тушаал дугаар А/125 2018.09.13 Маягтын загвар батлах тухай...
Улсын Ерөнхий байцаагчийн шийдвэр 2015 он 01/001/01 Улсын Ерөнхий байцаагчийн шийдвэр 2015 он 01/001/01...
Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газраас гаргасан тогтоол шийдвэр Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газраас гаргасан дүрэм журам....

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ