• Түмний төлөө

    Төрийн хяналт

  • Дотоод хяналт бол

    Хариуцлагын тогтолцоо юм

  • Эрсдлийн түвшинг тодорхойлж

    зөрчил дутагдлаас урьдчилан сэргийлнэ

Хүнсний аюулгүй байдал - Ийгл тв - МХЕГ-ын УАБ Д.Ургамал

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ