• Түмний төлөө

    Төрийн хяналт

  • Дотоод хяналт бол

    Хариуцлагын тогтолцоо юм

  • Эрсдлийн түвшинг тодорхойлж

    зөрчил дутагдлаас урьдчилан сэргийлнэ

Хууль бусаар ан хийх, зөвшөөрөлгүй самар жимс түүхгүй байхыг анхааруулж байна

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ