• Түмний төлөө

    Төрийн хяналт

  • Дотоод хяналт бол

    Хариуцлагын тогтолцоо юм

  • Эрсдлийн түвшинг тодорхойлж

    зөрчил дутагдлаас урьдчилан сэргийлнэ

Баян-Өлгий аймаг үерийн дараах арга хэмжээ - 25 цаг мэдээллийн хөтөлбөр 2018 08 01

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ