• Түмний төлөө

    Төрийн хяналт

  • Дотоод хяналт бол

    Хариуцлагын тогтолцоо юм

  • Эрсдлийн түвшинг тодорхойлж

    зөрчил дутагдлаас урьдчилан сэргийлнэ

Тарвага агнасан 16 хүний галт зэвсгийг хураан авчээ

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ