• Түмний төлөө

    Төрийн хяналт

  • Дотоод хяналт бол

    Хариуцлагын тогтолцоо юм

  • Эрсдлийн түвшинг тодорхойлж

    зөрчил дутагдлаас урьдчилан сэргийлнэ

Хөдөлмөр, нийгийн хамгааллын хяналт 75 жил

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ