• Түмний төлөө

    Төрийн хяналт

  • Дотоод хяналт бол

    Хариуцлагын тогтолцоо юм

  • Эрсдлийн түвшинг тодорхойлж

    зөрчил дутагдлаас урьдчилан сэргийлнэ

"Түмэн сүрэг" мал нядалгааны газрын үйл ажиллагааг зогсоолоо

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ