• Түмний төлөө

    Төрийн хяналт

  • Дотоод хяналт бол

    Хариуцлагын тогтолцоо юм

  • Эрсдлийн түвшинг тодорхойлж

    зөрчил дутагдлаас урьдчилан сэргийлнэ

Парламент Тв: Сургуулийн орчин дахь хоол хүнс, ил задгай хүнсний худалдаа

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ