• Түмний төлөө

    Төрийн хяналт

  • Дотоод хяналт бол

    Хариуцлагын тогтолцоо юм

  • Эрсдлийн түвшинг тодорхойлж

    зөрчил дутагдлаас урьдчилан сэргийлнэ

МҮОНТВ: Хүүхдүүдийн дунд хоолны хордлого гарсантай холбогдуулан 19 хүнд хариуцлага то

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ