• Түмний төлөө

    Төрийн хяналт

  • Дотоод хяналт бол

    Хариуцлагын тогтолцоо юм

  • Эрсдлийн түвшинг тодорхойлж

    зөрчил дутагдлаас урьдчилан сэргийлнэ

ТВ5: “ACEM VILLA” ХОТХОНЫ БОХИРЫН УС ХАЛЬСАН АСУУДАЛД ЗӨРЧЛИЙН ХЭРЭГ ҮҮСГЭН ШАЛГАЖ БАЙНА

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ