• Түмний төлөө

    Төрийн хяналт

  • Дотоод хяналт бол

    Хариуцлагын тогтолцоо юм

  • Эрсдлийн түвшинг тодорхойлж

    зөрчил дутагдлаас урьдчилан сэргийлнэ

Иргэн бүр хуулиа дээдэлж, байгалиа хамгаалж, хамтарч ажиллацгаая

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ