• Түмний төлөө

    Төрийн хяналт

  • Дотоод хяналт бол

    Хариуцлагын тогтолцоо юм

  • Эрсдлийн түвшинг тодорхойлж

    зөрчил дутагдлаас урьдчилан сэргийлнэ

Ийгл Тв: Нийслэлийн сууц өмчлөгчдийн холбоодын 30% нь лифтчингүй байгаа

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ