• Түмний төлөө

    Төрийн хяналт

  • Дотоод хяналт бол

    Хариуцлагын тогтолцоо юм

  • Эрсдлийн түвшинг тодорхойлж

    зөрчил дутагдлаас урьдчилан сэргийлнэ

Стар ТВ: Рентген оношлогооны дүрмийг шинэчлэх хэлэлцүүлэг хийв

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ