• Түмний төлөө

    Төрийн хяналт

  • Дотоод хяналт бол

    Хариуцлагын тогтолцоо юм

  • Эрсдлийн түвшинг тодорхойлж

    зөрчил дутагдлаас урьдчилан сэргийлнэ

VTV: Өдрийн хөтөлбөр МХЕГ ын Цацрагийн хяналтын хэлтсийн дарга З.Отгон

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ