• Түмний төлөө

    Төрийн хяналт

  • Дотоод хяналт бол

    Хариуцлагын тогтолцоо юм

  • Эрсдлийн түвшинг тодорхойлж

    зөрчил дутагдлаас урьдчилан сэргийлнэ

Ийгл ТВ: Гудамж талбайд ил задгай худалдаалж буй хүнс, бэлэг худалдан авахаас татгалзаарай

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ