• Түмний төлөө

    Төрийн хяналт

  • Дотоод хяналт бол

    Хариуцлагын тогтолцоо юм

  • Эрсдлийн түвшинг тодорхойлж

    зөрчил дутагдлаас урьдчилан сэргийлнэ

АТГ: Харандааны адал явдал: Хөрөнгө, орлогын мэдүүлэг

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ