• Түмний төлөө

    Төрийн хяналт

  • Дотоод хяналт бол

    Хариуцлагын тогтолцоо юм

  • Эрсдлийн түвшинг тодорхойлж

    зөрчил дутагдлаас урьдчилан сэргийлнэ

С1 ТВ: МХЕГ-ын ЭАХХХУАБ С.Хонгорзул

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ