• Түмний төлөө

    Төрийн хяналт

  • Дотоод хяналт бол

    Хариуцлагын тогтолцоо юм

  • Эрсдлийн түвшинг тодорхойлж

    зөрчил дутагдлаас урьдчилан сэргийлнэ

МҮОНТВ: "Цагийн хүрд" Байгаль бохирдуулсан бол Зөрчлийн тухай хуулиар торгуулийн арга хэмжээ авна

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ