• Түмний төлөө

    Төрийн хяналт

  • Дотоод хяналт бол

    Хариуцлагын тогтолцоо юм

  • Эрсдлийн түвшинг тодорхойлж

    зөрчил дутагдлаас урьдчилан сэргийлнэ

МҮОНТВ: Цагийн хүрд мэдээллийн хөтөлбөр 2019 06 19 Засгийн газрын тогтоол

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ