• Түмний төлөө

    Төрийн хяналт

  • Дотоод хяналт бол

    Хариуцлагын тогтолцоо юм

  • Эрсдлийн түвшинг тодорхойлж

    зөрчил дутагдлаас урьдчилан сэргийлнэ

МХЕГ-ын эрчим хүчний хяналтын улсын байцаагч Б.Эрхэмбаяр: Сүүлийн гурван жилд цахилгаанаас үүдэлтэй 31 осол бүртгэгдсэн, ААН, иргэн бүр хариуцлагатай байх шаардлагатай байна

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ