• Түмний төлөө

    Төрийн хяналт

  • Дотоод хяналт бол

    Хариуцлагын тогтолцоо юм

  • Эрсдлийн түвшинг тодорхойлж

    зөрчил дутагдлаас урьдчилан сэргийлнэ

Түргэн гэмтэх, муудах хүнсний бүтээгдэхүүнийг хол замд машины тээшинд тээвэрлэхгүй байх, зохистой хооллохыг зөвлөж байна

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ