• Түмний төлөө

    Төрийн хяналт

  • Дотоод хяналт бол

    Хариуцлагын тогтолцоо юм

  • Эрсдлийн түвшинг тодорхойлж

    зөрчил дутагдлаас урьдчилан сэргийлнэ

Махны үйлдвэрүүдэд шалгалт хийж, илэрсэн зөрчлийн 60 орчим хувийг арилгуулжээ

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ