• Түмний төлөө

    Төрийн хяналт

  • Дотоод хяналт бол

    Хариуцлагын тогтолцоо юм

  • Эрсдлийн түвшинг тодорхойлж

    зөрчил дутагдлаас урьдчилан сэргийлнэ

Шүдний эмнэлгүүдэд хяналт шинжилгээ хийгдлээ

Архангай аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газраас аймгийн төвд үйл ажиллагаа явуулж буй хувийн хэвшлийн дөрвөн шүдний эмнэлгийн тусламж  үйлчилгээний чанар, аюулгүй байдалд шинжилгээтэй хяналт шалгалт хийж, эмч мэргэжилтэнүүдэд хяналт шинжилгээний дүнг танилцуулж, цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээний талаар мэргэжил, арга зүйн заавар зөвлөгөө өгөв.

 

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ