• Түмний төлөө

    Төрийн хяналт

  • Дотоод хяналт бол

    Хариуцлагын тогтолцоо юм

  • Эрсдлийн түвшинг тодорхойлж

    зөрчил дутагдлаас урьдчилан сэргийлнэ

Угаарын хордлогоос урьдчилан сэргийлэхээр зөвлөлдөв

Баян-Өлгий аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газар, Онцгой байдлын газар, Эрүүл мэндийн газар болон “Caritas Mongolia” төрийн бус байгууллага хамтран Өлгий сумын иргэдтэй угаарын хордлогоос урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр зөвлөгөөн зохион байгуулж, санал бодлоо солилцлоо.

Зөвлөгөөнөөр үеэр "Ахуйн хэрэглээний зуух түүнд тавигдах шаардлага", "Угаарын хийн хордлогоос урьдчилан сэргийлэх нь", "Угаарын хий алдах шалтгаан, статистик тоо баримт", "Галын аюулгүй байдал", "Шингэрүүлсэн шатдаг хийн аюулгүй байдал" зэрэг сэдвүүдээр сургалт явуулав.

 

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ